CATALONIAN CHEMISTRY INVESTIGATION INSTITUT
ICIQ+URV / 2002
Universitat Rovira i Virgili. Tarragona